„Jediný spôsob, ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíte.“

- Steve Jobs

Verejné obstarávanie a poradenstvo

Verejné obstarávanie – komplexné poradenstvo pre verejných obstarávateľov a uchádzačov.

O nás

Problematike verejného obstarávania sa venujeme na dennodennej báze od roku 2005. Máme skúsenosti so všetkými postupmi ktoré definuje aktuálna legislatíva a tak isto poznáme verejné obstarávanie nielen z pohľadu verejného obstarávateľa ale aj z pohľadu uchádzača.

Pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov 

Stanovenie PHZ

Stavenie výšky a určenie správneho postupu

Elektronické aukcie

Elektronizácia verejného obstarávania v praxi

i

Súťažné podklady

Príprava súťažných podkladov – definovanie nediskriminačných podmienok a požiadaviek

Komplexná administrácia

Komplexná administrácia súťaže – súťaž zrealizovaná od A po Z

Súhrnné správy

Spracovanie a zverejnenie povinných súhrnných správ

Referencie

Vystavovanie referencií

Pre uchádzačov/záujemcov o účasť vo verejnom obstarávaní

Pomoc pri príprave cenovej ponuky

Vypracovanie a elektronická komunikácia, podpisovanie kvalifikovaným el. podpisom

Kontrola súladu cenových ponúk so súťažnými podkladmi

Istota že Vaša ponuka splní podmienky a nebude vylúčená

U

Revízne postupy

Zastupovanie vašich záujmov pri námietkach

Kontakt

Obchodno – obstarávacia  s.r.o.
Kollárova 1928/12
031 01Liptovský Mikuláš

IČO: 45 685 487
DIČ 2023089112
IČ DPH SK2023089112 podľa §4
zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo:  53368/L.

Štatutár: Ing. Dušan Donoval
Telefón: +421 907 403 681

Štatutár: PhDr. Zuzana Korčoková, PhD.
Telefón: +421 918 277 111

Kontaktný formulár

Ing. Dušan Donoval

Ing. Dušan Donoval

Štatutár

PhDr. Zuzana Korčoková, PhD.

PhDr. Zuzana Korčoková, PhD.

Štatutár

Členstvo v organizáciach

Povedali o nás

„Kolektív Obchodno-obstarávacej sú odborníci na slovo vzatí. Verejnému obsatrávaniu sa venujú už roky a už roky s nimi úspešne konzultujem malé i veľké problémy v tejto oblasti. Doteraz ma nesklamali, poradili a pomohli tak, ako bolo potrebné."

Pavel Hudec

Due North s.r.o.

Spolupracovali sme s: